Laatste update: 23/09/2013

Masterplan hervorming SO

hervorming so
Op 4 juni 2013 werd binnen de Vlaamse Regering dan toch een politiek compromis gevonden: Het 'Masterplan'.
 
Het is niet altijd eenvoudig om alle gevolgen van de geplande maatregelen enkel op basis van deze tekst in te schatten.
Wat zal de hervorming betekenen voor
onze onderwijsloopbaanbegeleiding ?
 
Werk aan de winkel op onze provinciale OLB-intervisies !