Laatste update: 31/10/2013

Het VLOR-advies over het masterplan hervorming SO

De Vlaamse Onderwijsraad ziet mogelijkheden maar heeft nog heel wat vragen naar verduidelijking.
De Onderwijsraad betreurt dat de doelstelling 'uitstel van studiekeuze' niet in het plan werd opgenomen.