Hervorming SO

Nota Monard

Een verkennende blauwdruk.

Mensen doen schitteren

Nota van de minister.

Vlor-advies hervorming SO

Het advies van de Vlaamse Onderwijsraad.

Metaforum K.U.Leuven

Hervorming SO door de bril van een denktank van K.U.Leuven.

VSKO-visie op de hervorming van het SO

Visie van het katholiek onderwijs.

Masterplan hervorming SO

Op 4 juni 2013 werd binnen de Vlaamse Regering dan toch een politiek compromis gevonden: Het 'Masterplan'.

Powerpoint Masterplan Hervorming SO

Een bijgewerkte versie van de powerpoint over het Masterplan Hervorming SO ( 4 06 2013 ) voor OLB-intervisies inclusief notitie-pagina's met een stand van zaken - november 2013.

Het VLOR-advies over het masterplan hervorming SO

De Tekst van het advies van de Vlaamse Onderwijsraad over het politiek akkoord inzake de hervorming SO.