Laatste update: 08/03/2012

Structuur van Onderwijsloopbaanbegeleiding

De verschillende onderdelen van ons OLB-aanbod en hun relatie.
 
Ons aanbod ter ondersteuning van de school bestaat uit

(1) een educatief gedeelte 'OLB in de klas' gericht op het verwerven van loopbaancompetenties en
(2) een preventief gedeelte, vaak gericht naar risicogroepen.

(3) Als het gaat om zorgvragen en/of vastlopende keuzes van leerlingen en ouders bieden we een i
ndividuele hulpverlening aan. 

(4) Informatieverstrekking  maakt integraal deel uit van dit driedelig aanbod.