Laatste update: 20/02/2012

Informatie over het onderwijs

Informatieverstrekking vs - verwerving en -verwerking 
Informatieverstrekking over het onderwijs- en opleidingslandschap in Vlaanderen vindt zijn plaats in elk OLB-structuuronderdeel .Informatieverstrekking betekent echter ook altijd zelfstandiger worden in het leren raadplegen van bronnen: informatieverwerving en -verwerking.  
 
Onderwijskiezer 
Onderwijskiezer vormt de ruggengraat van ons kwaliteits-informatie-aanbod: objectief, volledig en neutraal. 
"...Je bent op zoek naar een studierichting. Een richting die goed bij je past en die je alle kansen geeft voor je toekomst. Onderwijskiezer.be helpt je in die zoektocht. Onderwijskiezer is bedoeld voor leerlingen, ouders, leerkrachten, CLB-medewerkers, … kortom voor iedereen die op zoek is naar objectieve, onafhankelijke en kwaliteitsvolle informatie over het gehele onderwijslandschap..."
 
Infobrochures 
VCLB-Service cvba geeft ook brochures uit over structuuronderdelen van het Vlaamse onderwijs. Kijk maar even op de website van de webwinkel...