Hulpverlening

Hulp - kernactiviteiten

Individuele hulpverlening werkt aan de hand van de kernactiviteiten aan OLB-zorgvragen van leerlingen en hun ouders in het algemeen én aan zorgvragen bij problematische keuzes. Het verschil tussen beide in het al of niet aanbieden van een kortdurende begeleiding (bij problematische keuzes wel).

Hulp - zorgvragen

OLB - zorgvragen van leerlingen en ouders kunnen handelen over...

Hulp - probleemkeuzes

De begeleiding van vastlopende keuzeprocessen richt zich op:

Hulp - Taxonomie

De taxonomie van problemen tijdens het beslissingsproces m.b.t. een loopbaan van Gati, Krausz & Osipow, 1996

Hulp - doorlooptijden

Doorlooptijden bij zorgvragen en problematische keuzes

Hulp - loopbaangesprekken

Het coachende loopbaangesprek.