Laatste update: 20/02/2012

Je hebt inspraak

Als leerling heb je inspraak. Dat wil zeggen dat je altijd mag zeggen wat je denkt over de hulp die je krijgt. Je mag ook altijd zeggen hoe je je erbij voelt. Bij beslissingen moet daar zo veel mogelijk rekening mee gehouden worden.
Heb je een klacht dan luisteren we er graag naar. Elk centrum heeft een vaste werkwijze om klachten te behandelen. Dat garandeert een gelijke behandeling van elke klacht. Vraag ernaar bij je CLB.