Laatste update: 20/02/2012

Respect voor je gezin

Hulpverleners moeten respect hebben voor je gezin. Je gezinsleven is erg belangrijk. Je ouders hebben daarom recht op hulp bij jouw opvoeding. Soms is het niet mogelijk om bij je ouders te blijven wonen. Als bekwame minderjarige mag je daarover mee beslissen. Alleen een jeugdrechter kan je verplichten om (een tijdje) ergens anders te gaan wonen. Je ouders mogen je dan bezoeken tenzij dat bezoek voor jou niet goed is. De jeugdrechter kan dat bezoek verbieden.