Laatste update: 20/02/2012

Recht op hulp

Alle organisaties die hulp verlenen, zoals jouw CLB, moeten je helpen voor zover ze dat kunnen. Kunnen ze dat niet dan moeten ze je informatie geven over waar dat wel kan.

Het kan dus zijn dat we je door verwijzen naar een andere organisatie. Ook dan blijven we er zijn voor jou. We zullen met die ander organisatie ook bekijken of er op school aanpassingen nodig zijn om het voor jou beter te maken.

Aarzel dus niet als je ergens mee zit.
Elke school werkt samen met één CLB. Bij dat CLB kan je terecht.