Laatste update: 27/02/2012

Bekwame minderjarige

Vanaf 12 jaar ben je een "bekwame minderjarige", op voorwaarde dat je in staat bent redelijk te oordelen wat in je eigen belang is. Kan je dat niet, dan moet de hulpverlener dat aantonen. Dan ben je een "onbekwame minderjarige".

Voor "onbekwame" leerlingen of leerlingen jonger dan 12 jaar zijn het de ouders of voogd die het dossier mogen inkijken. Maar dat mag alleen als dat in jouw belang is en niet in strijd met het beroepsgeheim.

Of je al dan niet "bekwaam" bent, kan verschillen van situatie tot situatie. Het is dus niet zo dat een "onbekwame" leerling dat ook voor alles is en dat dat zo blijft.

Ben je jonger dan 12 jaar, dan mag je aantonen dat je "bekwaam" bent om zelf te beslissen. Praat er over met je hulpverlener.

Als bekwame minderjarige mag je...

  • meestal zelf beslissen of je hulp wil of niet;
  • mee beslissen of je een tijdje ergens ander gaat wonen;
  • samen met je hulpverlener je dossier inkijken.