Laatste update: 02/03/2017

Hulp in vertrouwen

Net zoals artsen zijn CLB-medewerkers gebonden aan het beroepsgeheim. Wat je aan een CLB-medewerker vertelt, blijft dus geheim. Hij mag het wel bespreken met een collega binnen zijn team, maar alleen als de hulpverlening er baat bij heeft. Die collega moet uiteraard ook het beroepsgeheim naleven. Stel dat het CLB samenwerkt met andere hulpverleners, dan mag met hen informatie uitgewisseld worden na (indien mogelijk) de toestemming van de bekwame leerling of de ouders van de onbekwame leerling, maar ook voor hen geldt beroepsgeheim.

Uitzonderingen op het beroepsgeheim:
  • gevaar voor iemands leven
  • gevaar voor de openbare veiligheid
  • verontrusting
  • vermoedens kindermishandeling
  • noodsituaties
  • in eigen verdediging

Wanneer iets uit dat lijstje gebeurt, moet de CLB-medewerker actie ondernemen. Als een CLB-medewerker getuigt voor de rechtbank, dan ligt het anders: de CLB'er mag spreken of zwijgen. Dat weegt hij zelf af met het belang van de leerling als leidraad.

Misdaden waarvan de CLB'er op de hoogte gebracht is, mag hij niet aangeven. Wanneer iemand in nood is of wanneer er aanwijzingen zijn dat een minderjarige het slachtoffer is of kan worden van kindermishandeling, mag de CLB-medewerker dat wel melden.

Kwestie van afspreken

Soms kan het delen van sommige informatie toch goed zijn voor de leerling. Als de leerling uitdrukkelijk toestemming geeft om die informatie te delen, dan mag de CLB'er zijn beroepsgeheim doorbreken. Let wel: dit kan enkel als de leerling oud genoeg is en dat zelf weldoordacht en zonder druk kan beslissen. In praktijk spreken leerling en CLB'er dat met elkaar af.
Is hij niet oud genoeg, dan beslissen de ouders (of de opvoedingsverantwoordelijken als de ouders niet in beeld zijn). 

Ambtsgeheim op school

Voor schoolpersoneel geldt geen beroepsgeheim zoals voor CLB'ers, maar wel ambtsgeheim. Buiten de schoolmuren geldt discretieplicht, maar binnen de school geldt spreekrecht: informatie mag uitgewisseld worden. Dat wil uiteraard niet zeggen dat leerkrachten of leerlingenbegeleiders van de school ook alle gesprekken delen. Wel goed om weten, is dat het schoolpersoneel geen zwijgrecht heeft tegenover de schooldirectie. Een schooldirecteur mag vragen om op de hoogte gesteld te worden.