Laatste update: 20/02/2012

Beslissen over hulp

Als bekwame minderjarige mag je meestal zelf beslissen of je hulp wil of niet. Sommige CLB-begeleiding is verplicht, bijvoorbeeld leerplichtbegeleiding als je te vaak afwezig bent. Die kan je niet weigeren.

Voor de rest kan alleen de jeugdrechter je verplichten om hulp te aanvaarden. Je hebt ook het recht om het niet eens te zijn met een deel van de hulpverlening. Je mag je hulpverlener kiezen voor zover dat mogelijk is.
Ben je niet bekwaam dan beslissen je ouders.