Laatste update: 12/06/2018

Historiek

Al in 1840 pleitten hygiënisten voor een permanent schooltoezicht! Vanaf 1846 gingen "armendokters" een keer per maand de gemeenteschool bezoeken. De eerste centra voor beroepsoriëntering ontstonden meer dan 100 jaar terug. Christiaens stichtte in 1912 het allereerste Bureau voor Beroepsoriëntering. De medische wetenschap werd betrokken bij de beroepskeuze omdat sommige arbeidsomstandigheden een ‘robuust’ lichaam vereisten.
Uit die twee takken, het medisch toezicht en de beroepsoriëntering van pakweg een eeuw geleden, zijn de CLB’s van vandaag gegroeid.  
 
De bureaus voor beroepsoriëntering evolueerden tot de gekende PMS-centra (psycho-medisch-sociaal) waar naast beroepskeuze ook studiekeuze, psychisch en sociaal welzijn, leerproblemen en een waaier van andere taken opgenomen werden. Naast de PMS-centra bestonden lange tijd de MST (Medisch Schooltoezicht), die instonden voor de medisch onderzoeken. 
In 2000 zijn de PMS en MST samengegaan in wat we vandaag kennen als de Centra voor Leerlingenbegeleiding. 
 
Een ruimere historiek vind je in het bijhorend bestand.