Laatste update: 08/03/2012

Deontologische code

De Centra voor Leerlingenbegeleiding van alle netten (VCLB, GO!, OVSG, POV) stelden samen een deontologische code op voor de CLB'er. De volledige code is erg lang en gaat in op verschillende delen van het CLB-beroep.
 
De hoofdboodschap is:
  • discrimineren mag niet; 
  • het belang van de leerling staat voorop;
  • recht op leven en ontwikkeling; 
  • rekening houden met de mening van de leerling moet. 
 
De code steunt op: