Internet (en veiligheid)

 • Ik beslis!

  "Ik beslis" is een website voor kinderen, jongeren, ouders en mensen uit het onderwijs met uitleg over privacy regels, tips voor op internet en veel meer. Beslist de moeite waard!
 • Veilig online & cyberpesten - Gezinsbond

  De site van de Gezinsbond besteedt heel wat aandacht aan 'veilig online' en 'cyberpesten'.
 • Clicksafe

  Op Clicksafe vinden jongeren, kinderen, ouders en leerkrachten informatie en tips over veilig surfen. De site werd samen met Childfocus ontworpen.
 • Trusty

  Trusty is de uil die waakt over de informatie voor kinderen en jongeren. Op hun website kan je de test doen of jij betrouwbare informatie van foute informatie kan onderscheiden, vind je een lijst met betrouwbare sites en kan je terecht met vragen.
 • Veiligonline

  Veiligonline.be site helpt jonge mensen én hun ouders om zich op een veilige manier op het internet te begeven. Wat je mag verwachten? Pakken praktische informatie, filmpjes uit het leven gegrepen en demo’s waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe je e-mail, chat en profiel veilig kunt instellen. Als toemaatje krijg je er nog een stapeltje opvoedingstips bovenop.
 • Mijnkindonline

  Deze website richt zich vooral tot ouders en biedt informatie over recent onderzoek en geeft advies per leeftijdsgroep en thema’s die met internet en veiligheid te maken hebben (o.a. social media, gaming, cyberpesten).
 • Anti-piracy

  Anti-piracy.be geeft informatie over legaal downloaden en over hoe je illegale website kan herkennen.
 • e-safetykit

  De e-safetykit geeft op een speelse manier informatie aan kinderen over hoe je veilig op het internet kan door o.a. een quiz, enkele regels en spelletjes aan te bieden.
 • Diversiteit.be

  Deze website geeft je handige tools om cyberhaat aan te pakken: het verklaart wat we onder cyberhaat verstaan, legt uit wat hierover in de wet staat en geeft enkele tips over hoe je het kan aanpakken.