Laatste update: 06/06/2018

Werkingscode VCLB-Koepel en VCLB-Service

Wij stellen u graag de werkingscode voor van Het Vrij CLB Netwerk en de VCLB Service cvba. Zoals beschreven in het decreet betreffende de kwaliteit van het onderwijs (art. 15 § 3 en art. 29 §3), moet iedere pedagogische begeleidingsdienst (PBD) en iedere permanente ondersteuningscel (POC) een werkingscode opstellen en deze bij de CLB’s en hun personeelsleden bekend maken. In de werkingscode staan een aantal werkingsregels beschreven die de personeelsleden van de Vrije-CLB-Koepel vzw in acht zullen nemen tegenover de instellingen en hun personeelsleden bij de uitoefening van hun decretale opdrachten.
Deze werkingscode werd op de Raad van Bestuur van mei 2012 goedgekeurd.
Bestanden