Laatste update: 28/09/2018

Systematisch contactmoment: bij het CLB of elders?

Tijdens je schoolcarrière moet je een aantal keer langs bij de CLB-arts. Het kan zijn dat je ouders of jijzelf een andere arts verkiezen. Dan zijn er 2 mogelijkheden. Ofwel ga je bij een andere CLB-arts (al dan niet van hetzelfde centrum), ofwel ga je naar een andere arts buiten het CLB. Daar zijn wel enkele voorwaarden aan verbonden:

  • De ouders, of jijzelf als je ouder dan 12 bent, moeten de uitzondering schriftelijk aanvragen. Dat kan door een aangetekend schrijven te sturen naar de directeur van het centrum voor leerlingenbegeleiding van je school.
  • Het CLB geeft je dan een "verslagmodel" dat je aan de arts van jouw keuze moet geven. Die modellen zijn door de overheid verplicht.
  • Het onderzoek door een andere arts moet binnen de 90 dagen gebeuren.
  • Welke onderzoeken de arts moet uitvoeren hangt af van het leerjaar waarin je zit of in het buitengewoon onderwijs van je leeftijd. De arts moet uiteraard dezelfde onderzoeken uitvoeren als de CLB-arts.
  • De arts moet binnen de 15 dagen zijn bevindingen bezorgen aan je CLB-arts. Hiervoor gebruikt hij het model dat het CLB heeft meegegeven.

De arts moet ook over de juiste middelen beschikken voor al die verschillende onderzoeken en hij moet de resultaten doorgeven aan de CLB-arts. Je moet hem uiteraard ook betalen, de CLB-arts werkt gratis.