Laatste update: 28/09/2018

Waarom zijn er systematische contactmomenten?

Je kind is volop aan het groeien en aan het ontwikkelen. Als CLB is het onze taak om het schoolgaan en opgroeien van jouw kind zo goed mogelijk te volgen en je te helpen als je hierover vragen hebt. We gaan tijdens een contactmoment breder kijken dan enkel naar het medische. Gezond zijn is meer dan ‘niet ziek zijn’. Het is je ook goed voelen in je vel.

De contactmomenten zijn zo gepland dat deze aansluiten bij de ontwikkeling van de leerlingen en op de scharniermomenten in hun onderwijsloopbaan.

Zowel de ouder, als de leerling kan tijdens het systematisch contactmoment vragen stellen aan de verpleegkundige of de dokter. Wil je iets weten over je gezondheid of zit je ergens mee? Stel zeker je vraag aan ons!
Je kunt ook in overleg een afspraak maken op een later tijdstip. Afhankelijk van je vraag aan ons, zal het CLB je opvolgen of begeleiden.

Het eerste contactmoment wordt gepland met de aanwezigheid van de ouders. Zo maken de ouders kennis met de werking van het CLB.

Tijdens een systematisch contactmoment kunnen de volgende thema's aan bod komen (afhankelijk van de leeftijd) : 

  • lichamelijke ontwikkeling (bv: lengte en gewicht, de tanden, de ogen, de oren, het kleurenzicht en het dieptezicht); 
  • motorische ontwikkeling (bv: stappen, lopen, etc.);  
  • cognitieve ontwikkeling (bv: goed praten of begrijpen van opdrachten) : 
  • seksuele ontwikkeling (bv: zindelijkheid)
  • persoonlijke ontwikkeling (bv: het gedrag) 
  • sociaal-emotionele ontwikkeling (bv: gevoelens) 
  • vaccinaties.