Laatste update: 09/02/2018

Samenwerkingsovereenkomst Bednet

De overeenkomst beschrijft de taken en engagementen die zowel de CLB's en Bednet opnemen. Beide partners werken complementair bij het optimaliseren van de onderwijsparticipatiemogelijkheden van kinderen die langdurig of voor korte opeenvolgende periodes afwezig zijn op school.