Laatste update: 29/09/2020

Overleg

Het Vrij CLB Netwerk hecht veel belang aan overleg met alle betrokken en belanghebbende partijen. Zowel intern als met partnerorganisaties. Door iedereen te horen hopen we tot standpuntvorming en besluitvoering te komen die zowel de vrije centra voor leerlingenbegeleiding als de hele sector ten goede komt.
 
We doen dat door:
  • structureel overleg in overleggroepen, zowel intern als met verwante organisaties;
  • werkgroepen voor intern overleg;
  • vertegenwoordiging in externe overlegorganen, bijvoorbeeld in de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR). 
 
Eventueel nodigen we ook experts ter zake uit. Samenwerking met de andere netten en universiteiten garandeert de kwalitatieve onderbouwing.