Laatste update: 28/05/2020

Jaarcijfers CLB-sector

Sinds enkele jaren registreren de Centra voor Leerlingenbegeleiding relevante gegevens over hun begeleidingen in een digitaal leerlingendossier. Jaarlijks publiceren de centra voor leerlingenbegeleiding uit alle netten samen de cijfers in een rapport.   Alle rapporten die tot nu toe verschenen vind je hieronder. 
 
Hoe we daarover communiceerden naar de pers, lees je bij onze persberichten.  
 

De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier koepels) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns –en gezondheidssector.