Laatste update: 13/01/2020

Bestuursorganen

De vrije CLB's, die ontstonden door de fusie van de PMS-centra en het MST, verenigen zich in de koepelvereniging. Alle vrije CLB's zijn leden van de algemene vergadering. De leden-CLB besturen de koepel, maar ook partnerorganisaties nemen deel aan de besluitvorming.

Partners bij de oprichting waren:

CSBO (Centrale voor Studie- en Beroepsoriëntering)
VMSI (Verbond der Medisch-Sociale Instellingen)
VSKO (Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs)
VCOV (Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen)
ACW (Koepel van Christelijke werknemersorganisaties)
LCM (Landsbond van Christelijke Mutualiteiten)

Stichtende leden:

VSKO Vlaams Secretariaat van het Katholiek Onderwijs - Guimardstraat 1, 1040 Brussel
VCOV Vlaamse Confederatie van Ouders en Ouderverenigingen - Interleuvenlaan 15A, 3001 Leuven
ACW Koepel van Christelijke Werknemersorganisaties - Wetstraat 121, 1040 Brussel
LCM Landsbond der Christelijke Mutualiteiten - Wetstraat 121, 1040 Brussel

Leden-organisaties:

COC Christelijke Onderwijs Centrale - Britsierslaan 5, 1030 Brussel
Vlaams Welzijnsverbond van Caritas Catholica Vlaanderen - Guimardstraat 1, 1040 Brussel