Laatste update: 21/10/2019

Beleidsplan

Bij de start van het traject om te komen tot een nieuw beleidsplan is expliciet gekozen voor een beleidsplan op het niveau van Vrij CLB Netwerk. Het netwerk is het geheel van aangesloten centra, met inbegrip van de ondersteunende dienst te Schaarbeek. In dit beleidsplan bepalen de centra samen wat ze willen realiseren tegen 2024. Op basis van de door iedereen gedeelde missie, visie en kernwaarden werden 4 speerpunten geformuleerd waarop de vrije centra gezamenlijk willen inzetten. Die speerpunten vertalen zich verder naar strategische en operationele doelstellingen voor de komende beleidsperiode. Het gaat hierbij om de verbijzondering van de reguliere werking, namelijk die dingen waar we samen willen op inzetten voor het realiseren van gezamenlijk afgesproken prioriteiten.
 
MISSIE
Het CLB helpt. We gaan voor het belang van kinderen en jongeren. We creëren gelijke onderwijskansen en versterken maatschappelijke participatie. Samen vormen we een netwerk van autonome centra. We geloven in de kracht van het vrij initiatief. We werken daarbij op het kruispunt van onderwijs, welzijn, gezondheid en werk.
 
VISIE
Onze cliënten en partners weten waar het CLB voor staat. De leerling is zelf eigenaar van zijn traject en krijgt in dialoog ondersteuning en zorg op maat die geïntegreerd is in zijn leefwereld. We komen op voor elke leerling, zeker wanneer die in zijn ontwikkeling bedreigd is. We zijn de spil tussen onderwijs, welzijn, gezondheid en werk. We werken schoolbetrokken met respect voor het pedagogisch project van de school. We hebben goede relaties met onze partners. Onze cliënten zijn en voelen zich geholpen.
 
KERNWAARDEN
  • deskundig
  • respectvol
  • gericht op oplossingen
  • kansenbevorderend 
  
SPEERPUNT 1: ons Vrij CLB is stevig verankerd in de lokale gemeenschap  
SPEERPUNT 2: we bieden maatwerk in samenspraak
SPEERPUNT 3: we zijn deskundige, betrokken en enthousiaste medewerkers
SPEERPUNT 4: ons Vrij CLB maakt zijn effectiviteit meetbaar en zichtbaar
 
In de pdf waarnaar hieronder wordt gelinkt, lees je de uitgebreidere doelstellingen en vereisten voor elk speerpunt.