Laatste update: 26/10/2015

VCLB gaat in op aanbevelingen Vlaamse Scholierenkoepel

Een omvattend decreet leerlingenbegeleiding, duidelijke communicatie, lage drempels en vindplaatsgerichte leerlingenbegeleiding. De vrije centra voor leerlingenbegeleiding gaan graag in op de aanbevelingen voor leerlingenbegeleiding van de Vlaamse Scholierenkoepel. 
 
De Vlaamse Scholierenkoepel heeft gelijk als ze zeggen dat leerlingen moeten weten bij wie ze waarvoor terecht kunnen. VCLB pleit daarom al jaren voor een omvattend decreet op de leerlingenbegeleiding waar ieders rol in de leerlingenbegeleiding verduidelijkt wordt. Op de vooravond van het vrijgeven van de audit is het voor de vrije centra voor leerlingenbegeleiding dan ook een steun in de rug dat ook de nieuwe voorzitster van het VSK van leerlingenbegeleiding haar prioriteit maakt.

Samen met de leerling
De vrije CLB's slaan dan ook graag de handen in elkaar met de leerlingen zelf. Elke school is een biotoop op zich. En daar willen de vrije centra voor leerlingenbegeleiding rekening mee houden om de communicatie te verbeteren. Communicatie over hoe de leerlingenbegeleiding op school georganiseerd wordt, zou op elke leerlingenraad aan bod moeten komen.

Lage drempels
De vrije CLB's zijn het er absoluut mee eens dat de drempels zo veel mogelijk weggewerkt moeten worden. En dat ook de CLB’er een treffelijke plaats op school moet kunnen gebruiken. We menen dat dit in de meeste scholen ook zo is. Is dat niet zo, dan hebben leerlingen groot gelijk dat ze daar tegen protesteren.

Vindplaatsgericht: dicht bij de leerling
De Vlaamse Scholierenkoepel vraagt dat we ook zelf meer naar de leerlingen toestappen, ook al is er geen concrete vraag of probleem. Ook dit is een terechte bekommernis. Het zou absoluut fout zijn om de CLB-werking in de toekomst uit te bouwen als een louter probleemgebonden dienst. Dit is in tegenspraak met de laagdrempelige toegang die we willen garanderen. Het CLB waar wij van dromen is niet zozeer een huis waar de jongere naartoe stapt, maar een partner die de jongeren in zijn directe omgeving vindt. Het is er een waar we kunnen zijn waar we nodig zijn. Dicht bij de jongere als partner van de jongere.

Oplossings- en handelingsgericht: de leerling versterken
De vrije CLB's werken in hun individuele leerlingenbegeleiding wat wij noemen ‘handelings- en oplossingsgericht’. Dat wil zeggen dat we leerlingen ondersteunen om zelf keuzes te maken. De mening, beleving, en behoeften van jongeren is daarbij cruciaal. Voelen ze dat anders aan, dan moeten ze dat voluit zeggen. Elke CLB’er zal daar graag rekening mee houden. Uit tevredenheidsmetingen blijkt dat jongeren die al beroep deden op CLB tevreden zijn. Het zou goed zijn om samen die positieve verhalen te brengen om op die manier de drempel te verlagen voor alle jongeren.

Kortom, we zijn blij dat de voorzitster van de Vlaamse Scholierenkoepel van leerlingenbegeleiding haar prioriteit maakt. Lora, je bent van harte welkom!

Algemeen directeur:
Stefan Grielens
0495 400 985
 

Algemeen perscontact:
Annelies De Graeve
02 240 07 67
annelies.degraeve@vclb-koepel.be