Laatste update: 21/03/2014

VCLB-intranet

Het VCLB-intranet is voorbehouden aan de personeelsleden van de vrije centra voor leerlingenbegeleiding. Alleen zij kunnen aanmelden. 
 
Het intranet waar zit dat?
Het intranet zit verweven in de website. Er is dus géén apart intranet. Wie aangemeld is ziet meer dan wie niet aangemeld is. Als VCLB'er is het daarom belangrijk telkens aan te melden.
 
Hoe aanmelden? 
Als je in het oude systeem geregistreerd was, dan kan je ook in het nieuwe systeem aanmelden. Let op! Er is wel een belangrijke wijziging! Dit systeem gebruikt je e-mail adres als gebruikersnaam. Je oude gebruikersnaam vervalt dus. Je paswoord blijft hetzelfde
 
En wat als aanmelden niet lukt?
Het systeem is hoofdlettergevoelig. De e-mailadressen zitten volledig in kleine letters in het systeem. Een andere oorzaak is dat sommige gebruikers in het verleden meer dan 1 keer geregistreerd hebben. Dan is de kans groot dat het systeem niet weet welk paswoord het moet beschouwen als het juiste. Mail in dat geval naar communicatie@vclb-koepel.be.
 
 
Nieuw op het intranet?
Je werkt in een vrij centrum voor leerlingenbegeleiding en je bent nog niet geregistreerd? Registreer je hier...
 
Regelmatig een vergadering op de koepel? 
Wie geregeld op de koepel vergadert, zal na aanmelding in de
rechterkolom een vakje “mijn vergaderingen” zien staan. Daar krijg je een overzicht van de vergaderingen waartoe je behoort. Klik je daar op, dan vind je per vergaderdatum de bijhorende documenten zoals agenda, het verslag van de vorige vergadering en eventuele bijlagen. Dat houdt tevens in dat we de bijhorende documenten niet meer als bijlage bij de uitnodiging hoeven te sturen. Je zal dus voor elke vergadering je documenten op de website kunnen raadplegen.