Site

VCLB-intranet

Het intranet waar zit dat? Het VCLB-intranet is voorbehouden aan de personeelsleden van de vrije centra voor leerlingenbegeleiding. Alleen zij kunnen aanmelden. Het intranet zit verweven in de website. Er is dus géén apart intranet. Wie aangemeld is ziet meer dan wie niet aangemeld is. Als VCLB'er is het daarom belangrijk telkens aan te melden.

Disclaimer

Wie de website van de Vrije-CLB-Koepel vzw bezoekt, stemt in met de bepalingen die hieronder beschreven staan.

Sitebeheer

De website van de Vrije-CLB-Koepel wordt bijgehouden door de hele ploeg. Er zijn dus bijgevolg vele sitebeheerders. Algemeen contact voor sitebeheer is Annelies De Graeve, communicatieverantwoordelijke.