Laatste update: 01/04/2019

Ondersteuningsmodel - Basisinfo

 
Op de stuurgroep ondersteuningsmodel op Vlaams niveau werd de afspraak gemaakt dat scholen gewoon onderwijs aanmelden bij de netwerken en de BuO-scholen. Wij volgen deze afspraak zoveel mogelijk, maar als scholen de vraag stellen aan CLB om hen hierbij te ondersteunen kan dat uiteraard. 
 
Regelgeving bepaalt dat ondersteuningsvragen voor type BA, 3, 7 (taal of spraakstoornis) en 9 worden bezorgd aan het netwerk en dat ondersteuningsvragen voor type 2, 4, 6 of 7 auditief worden bezorgd aan de betrokken BuO-school (keuze komt tot stand in overleg tussen school en ouders). In sommige regio's werd de afspraak gemaakt om ook voor type 2, 4, 6 of 7 auditief aan te melden bij het ondersteuningsnetwerk. Beide zijn mogelijk, de verantwoordelijkheid voor het aanmelden ligt bij de school voor gewoon onderwijs.
  
Het ondersteuningsmodel zoals hier beschreven is bedoeld voor basisscholen, secundaire scholen en HBO5 opleidingen aangeboden door secundaire scholen. Ondersteuning in hogescholen, universiteiten en HBO5 opleidingen aangeboden door hogescholen valt hier niet onder. Voor vragen naar ondersteuning op niveau van hoger onderwijs, wordt best contact opgenomen met de aanspreekpunten SIHO in de respectievelijke hogescholen of associaties (www.siho.be/aanspreekpunten)