Laatste update: 29/01/2014

Powerpoint Masterplan Hervorming SO

Op 23 10 2013 heeft de Vlaamse Onderwijsraad zijn advies over het Masterplan gepubliceerd.
zie www.vlor.be - advies van de algemene raad.
Hier alvast de powerpoint voor OLB-intervisiegroepen