Laatste update: 21/03/2013

Project Verbondenheid

Anouk Depuydt ontwikkelde in haar eindwerk criminologie de idee dat onaangepast gedrag aangestuurd wordt door een problematische of afwezige relatie tussen de pleger en het slachtoffer. Dit idee werd aan de KU Leuven verder uitgewerkt in het 'project verbondenheid'. Het leent zich perfect voor het werken op school rond school- en klasklimaat. Het biedt zowel preventieve als curatieve mogelijkheden bij het werken rond pesten in het bijzonder en het werken rond algemeen welbevinden van leerlingen.
Bestanden