Laatste update: 21/02/2012

Vaccinaties

De overheid (Vlaams agentschap Zorg en gezondheid) stelt op basis van het advies van de Hoge Gezondheidsraad (HGR) het basisvaccinatieschema op. Dit houdt in dat de vaccinaties, die hierin opgenomen zijn, aanbevolen worden voor de opgegeven leeftijden en tegelijk gratis ter beschikking gesteld worden voor de vaccinatoren. Dit gebeurt voor CLB via Vaccinnet.

De vaccinaties, die door het CLB aangeboden worden, zijn:

Leeftijd

MBR

IPV-DTPa

HBV

HPV

TDP

6 jaar

 

X

 

 

 

10 jaar

X

 

 

 

 

12 jaar

 

 

XXX (3 dosissen indien nog niet gevaccineerd bij Kind en Gezin)

 

 

12 jaar

meisjes

 

 

 

X

 

14 jaar

 

 

 

 

X

 

MBR:    mazelen, bof, rode hond

IPV- DTPa: kinderverlamming (of polio), kroep (of difterie), klem (of tetanus), kinkhoest (of pertussis)

HBV: hepatitis B

HPV: baarmoederhalskanker

TDP: tetanus, difterie en pertussis

 

Het CLB is verplicht deze vaccinaties aan te bieden, de school om eraan mee te werken. De leerling of zijn ouders kan de vaccinatie weigeren.