Laatste update: 23/10/2014

Opleidingsvormen in BuSO (vanaf 2015-2016)

Naast de opdeling in types, zijn er in het buitengewoon secundair onderwijs ook 4 opleidingsvormen (OV) met elk hun eigen aanpak en doelstellingen. De opleidingsvormen zijn telkens geschikt voor leerlingen van verschillende types. 

  1. OV1: (type 2, 3, 4, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en in voorkomend geval op arbeidsdeelname in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is.

  2. OV2: (type 2, 3, 4, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is en op tewerkstelling in een werkomgeving waar in ondersteuning voorzien is.

  3. OV3: (type basisaanbod, 3, 4, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functioneren en participeren en op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu.

  4. OV4: (type 3, 4, 5, 6, 7 en 9): gericht op maatschappelijk functioneren en participeren, al dan niet in een omgeving waar in ondersteuning voorzien is, en op het aanvatten, binnen de context van het gemeenschappelijk curriculum, van vervolgonderwijs of op tewerkstelling in het gewone arbeidsmilieu, al dan niet met ondersteuning.