Laatste update: 09/10/2017

Ondersteuning voor leerlingen met een beperking

De ondersteuning voor leerlingen met een beperking in gewoon onderwijs (vroeger vooral gevat onder GON en ION) werd grondig gewijzigd. Samenwerking tussen gewoon en buitengewoon onderwijs blijft mogelijk. 
 
Enerzijds werden 'ondersteuningsnetwerken' opgericht. Scholen voor gewoon onderwijs moeten zich aansluiten bij één netwerk en kunnen daar terecht voor alle vragen naar ondersteuning voor leerlingen die een gemotiveerd verslag of verslag type 3 (gedrags- en emotionele problemen), type 7 (doelgroep taal- en spraakstoornissen) of type 9 (autisme) hebben. Een school kan ook bij die netwerken terecht voor ondersteuning van leerlingen met een verslag type basisaanbod die binnen het gewoon onderwijs een individueel aangepast curriculum volgen. Leerlingen met een gemotiveerd verslag type basisaanbod die terugkeren vanuit buitengewoon onderwijs naar gewoon onderwijs, kunnen hier ook aangemeld worden.
 
Daarnaast blijven een aantal scholen buitengewoon onderwijs rechtstreeks aanspreekbaar door scholen gewoon onderwijs. Het gaat hier om scholen die type 2 (matig tot diep verstandelijke beperking), 4 (motorische beperking), 6 (doelgroep visuele beperking) of 7 (doelgroep auditieve beperking) aanbieden. Bij deze scholen kunnen leerlingen aangemeld worden met een gemotiveerd verslag of verslag type 2, 4, 6 of 7 (doelgroep auditieve beperking).
 
 Voor wie?

Ondersteuning is niet voor alle leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften een oplossing. Een stoornis op zich is geen voldoende reden voor het opstarten van ondersteuning.  Om in aanmerking te komen moet er een duidelijk afstemmingsprobleem zijn tussen de noden van de leerling en het aanbod van de school gewoon onderwijs. Om ondersteuning te kunnen krijgen, moet een leerling voldoen aan de voorwaarden voor gemotiveerd verslag of verslag dat recht geeft op buitengewoon onderwijs. 

Aanvragen?

Momenteel zijn er nog wat onduidelijkheden rond het 'aanvragen' van ondersteuning. Indien u van mening bent dat uw zoon / dochter nood heeft aan ondersteuning, zal u allicht al contact hebben met het CLB dat de school begeleidt. U kan zich best tot het betrokken CLB-team richten met vragen.