Laatste update: 18/05/2017

Overstappen naar buitengewoon onderwjis

Om te kunnen inschrijven in een school voor buitengewoon onderwijs, is een verslag vereist van CLB dat duidelijk aangeeft dat de aanpassingen die nodig zijn voor een leerling onredelijk of onvoldoende zijn voor een school gewoon onderwijs. De opmaak van dit verslag betekent echter niet dat er 'moet' overgestapt worden naar het buitengewoon onderwijs. Dit verslag biedt ook de mogelijkheid om binnen het gewoon onderwijs een Individueel Aangepast Curriculum (vaak afgekort als IAC) te volgen.  Het CLB (of een andere bevoegde instantie) maakt dit verslag enkel op na onderzoek en mits de leerling aan alle voorwaarden voldoet. In sommige gevallen verwijst het CLB door naar een gespecialiseerde arts voor verder onderzoek. Bijvoorbeeld naar een oogarts als er sprake is van een verwijzing naar het type onderwijs aangepast voor leerlingen met een visuele beperking. 
 
We streven zoveel mogelijk naar consensus tussen alle betrokkenen. Een verslag zal zelden worden opgemaakt zonder akkoord van ouders. 

Verslag dat recht geeft op buitengewoon onderwijs
In tegenstelling tot vroeger is er geen sprake meer van een apart 'attest' en daarnaast het 'protocol ter verantwoording'. Alles wordt samen in één document opgenomen. Het verslag wordt in principe aan ouders bezorgd om zich te kunnen inschrijven in een school naar keuze, maar in onderling overleg kan ook afgesproken worden dat het CLB het verslag aan de nieuwe school bezorgt.  
 
Voor leerlingen die zich met een verslag willen inschrijven in gewoon onderwijs, zal het wel om een inschrijving onder ontbindende voorwaarde gaan.