Laatste update: 02/11/2017

Gewoon onderwijs waar het kan, buitengewoon waar het nodig is

Voor sommige kinderen en jongeren volstaat het aanbod van het gewoon onderwijs niet om zonder extra zorg een antwoord te geven op de noden die ze hebben. Ondersteuning vanuit buitengewoon onderwijs (vroeger gekend onder Geïntegreerd onderwijs (GON) of inclusief onderwijs (ION) ) kan dan mogelijks een antwoord geven. Kijk naar Karrewiet plus voor enkele voorbeelden! Voor andere leerlingen bestaat de mogelijkheid om over te stappen naar buitengewoon onderwijs.
 
Het buitengewoon basisonderwijs is er voor kinderen met verschillende vormen van beperkingen en problemen en staat open voor kinderen van een leeftijd van 2,5 tot 21 jaar (uitzonderlijk ook ouder). In het buitengewoon onderwijs kunnen de leerlingen een leerprogramma volgen dat op hun maat gemaakt is, rekening houdend met hun mogelijkheden. Ze krijgen ook specifieke begeleiding waar nodig (bv. hulp van een logopedist of kinesist).
Het doel van het buitengewoon onderwijs is om een mogelijke terugkeer naar het gewoon onderwijs mogelijk te maken of, als dat niet lukt, om de integratie in de maatschappij en de arbeidswereld zo vlot mogelijk te laten verlopen.