Laatste update: 27/02/2015

Studietoelagen

1 op 4 leerlingen in het secundair onderwijs heeft recht op een studietoelage.
De overheid heeft de aanvraag voor een toelage sterk vereenvoudigd:

  • Soepeler inkomensvoorwaarden voor leerlingen secundair onderwijs; 
  • 1 dossier voor 1 gezin - ook met leerlingen secundair én studenten hoger in hetzelfde gezin; 
  • Online aanvragen nu ook voor leerlingen secundair mogelijk; 
  • Online dossieropvolging mogelijk. 
Of je in aanmerking komt, kan je te weten komen op: de site van onderwijs bij studietoelagen.