Laatste update: 23/10/2012

Hoe we dingen aanpakken

Eerst luisteren... 
We luisteren eerst naar jou. Het kan zijn dat we je meteen kunnen helpen, maar het kan evengoed zijn dat we eerst meer te weten moeten komen. Of dat je vraag buiten onze werking valt. Dan zeggen we je waar je wel terecht kan. (onthaal) 
 
En uitzoeken wat of hoe...
Als dat nodig is gaan we er dieper op in: we zoeken samen uit wat er aan de hand is. We stellen een heleboel vragen, soms laten we je een vragenlijst invullen. (vraagverheldering)  
Alles op een rij
Dan zetten we alles op een rij. Is het duidelijk, dan geven we informatie en advies. Dat kan gaan over wat je zelf kan doen opdat het beter zou gaan en wat er op school kan gebeuren. En eventueel welke hulp je best zou krijgen.
Dat kan voor de meeste gevallen binnen 10 dagen. 
(vraagverheldering) 
 
Diagnose
Soms is een precieze 'diagnose' stellen nodig: heel gedetailleerd onderzoeken wat er scheelt. We doen dat ofwel zelf, ofwel verwijzen we door naar een andere hulpverlener. Met een diagnose willen we te weten komen wat je nodig hebt om het probleem te kunnen aanpakken. Waar nodig stellen we de attesten op voor ondersteuning op school. 
Dat kan voor de meeste gevallen binnen de 50 dagen. 
 
Begeleiding
Heb je het psychisch of mentaal moeilijk, dan kan je kort in begeleiding komen. Dat kan ook voor studie- of beroepskeuzebegeleiding. We spreken dan een aantal keer af en werken samen aan oplossingen. Als langdurige begeleiding beter zou zijn, dan verwijzen we door.
Een korte begeleiding bestaat meestal uit 2 tot 8 sessies.
 
O ja, we werken niet alleen
CLB werkt samen met heel wat andere organisaties. We hebben ook informatie en adressen waar je met vragen terecht kan buiten onze werking. 
Ook als we je doorverwijzen naar een andere hulpverlener, kan je op ons blijven rekenen. We bezorgen de andere hulpverlener alle gegevens zodat die niet opnieuw hetzelfde werk hoeft te doen. We bekijken met de hulpverlener of er aanpassingen op school nodig zijn. Samen met de school zoeken we dan oplossingen om het voor jou beter te maken.
 

In de kijker...

CLB en je school

Elke school werkt samen met 1 CLB. Ze maken daar over afspraken met elkaar... Lees meer

Hulp in vertrouwen

Bij het CLB kan je terecht in alle vertrouwen. CLB'ers hebben beroepsgeheim... Lees meer