Laatste update: 21/03/2016

CLB sterke partner in studiekeuzebegeleiding

22/03/2016
Minister Crevits stelde op 19 maart week Columbus voor, het verplichte niet-bindende exploratie-instrument ter versterking van het studiekeuzeproces van leerlingen in aanloop naar het hoger onderwijs. Dat dit exploratie-instrument wordt aangeboden via Onderwijskiezer, is geen toeval: het CLB blijkt namelijk een sterke partner te zijn in de studiekeuzebegeleiding. Dat blijkt uit het jaarverslag van de CLB-sector voor het schooljaar 2014-2015.
 
Studiekeuze en -oriëntering: belangrijke opdracht voor CLB
Studiekeuzebegeleiding gebeurt in eerste instantie op school. Het CLB ondersteunt die opdracht met volledige en objectieve informatie over het onderwijslandschap door informatiemomenten op school en via de website www.onderwijskiezer.be. Daarnaast reikt het CLB methodieken aan om aan studiekeuzevaardigheden te werken in de klas. Volstaat dit niet, dan kunnen leerlingen individueel terecht bij het CLB voor meer hulp.
Voor 1 leerling op 7 (voor 13,45 % van de schoolpopulatie of 153.386 unieke leerlingen) werd in 2014-2015 een zorgvraag gesteld aan het CLB over de onderwijsloopbaan. Deze zorgvragen hebben betrekking op onderwerpen als keuzemomenten, zittenblijven, flexibele onderwijstrajecten en leerplicht.
 
CLB biedt verschillende soorten begeleiding aan in het kader van studiekeuze
Na het ontvangen van een zorgvraag, kan het CLB verschillende activiteiten aanbieden. Voor 50.764 leerlingen gaf het CLB informatie in het kader van de onderwijsloopbaan. Voor 36.134 leerlingen formuleerde het CLB een advies. Dat advies houdt overigens geen studiekeuze in, wel een advies over hoe de leerling tot een studiekeuze kan komen. Voor 15.806 leerlingen werd samen met het CLB een kortdurende begeleiding gelopen. Dat betekent dat de CLB-medewerker samen met de leerling, of zijn ouders, op zoek gaat naar een gepaste studiekeuze of een gepast onderwijstraject. Hiervoor heeft de CLB-medewerker de mogelijkheid tot het voeren van 2 tot 8 gesprekken. Voor 17.543 leerlingen ten slotte werkte het CLB samen met een netwerkpartner.
 
Onderwijskiezer blijft aan populariteit winnen
Maar liefst 1.236.290 unieke bezoekers bezochten in het schooljaar 2014-2015 Onderwijskiezer. Dat zijn meer bezoekers dan er leerlingen zijn in Vlaanderen! Onderwijskiezer is een netoverstijgend CLB-initiatief, ondersteund door het Departement Onderwijs, waarbij leerlingen, ouders, leerkrachten en CLB-medewerkers op een neutrale en volledige manier worden geïnformeerd over het Vlaamse onderwijslandschap. De website bevat een databank met alle mogelijke scholen in het Nederlandstalig onderwijs en biedt uitgebreide informatie over het hoger en voortgezet onderwijs.
Bovendien kunnen leerlingen op Onderwijskiezer een aantal zelftesten invullen die peilen naar interesses, studiehouding en -motivatie. Meer dan 500.000 leerlingen deden dat al! Onderzoek van de Gezinsbond toont aan dat meer dan de helft van de ouders de website Onderwijskiezer kent. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat de minister net Onderwijskiezer uitkiest als platform waarop Columbus wordt aangeboden.
 
Vragen? Een gesprek?
 

Vragen?

Algemeen perscontact: Annelies De Graeve - annelies.degraeve@vclb-koepel.be - 02 240 07 67

Meer informatie? Een gesprek?

Dries Vandermeersch 
Voorzitter Raad van directeurs - GO! Centra voor leerlingenbegeleiding van het Gemeenschapsonderwijs

Jef Van De Wiele
Pedagogisch adviseur 
CLB – POC OGO
Begeleider Diversiteit CLB
Provinciaal Onderwijs Vlaanderen
 

Walentina Cools
Niveaucoördinator CLB
Onderwijssecretariaat van de Steden en Gemeenten van de Vlaamse Gemeenschap

Stefan Grielens
Algemeen directeur
Vrije-CLB-Koepel vzw

0477 23 13 57
02 479 25 05
dries.vandermeersch@
g-o.be

0476 42 83 32

03 206 13 11
walentina.cools@
ovsg.be

0495 40 09 85
02 240 07 50

stefan.grielens@
vclb-koepel.be

 


 

 

 

De internettensamenwerkingscel of ISC is een informeel overleg van vertegenwoordigers van de drie centrumnetten (vier koepels) van de centra voor leerlingenbegeleiding. De ISC overlegt over actuele beleidsontwikkelingen die de CLB-sector beïnvloeden en neemt sectorale standpunten in. De ISC is ook het aanspreekpunt voor externe partners en legt ook zelf contacten met andere partners uit de welzijns- en gezondheidssector.